Medlem

Så här blir du medlem:

Studentlund är ett medlemskap som består av tre delar: Wermlands nation, Akademiska Föreningen (AF) och studentkårerna.

Detta medlemskap är en av de starkast bidragande faktorerna till att nya studenter fortsätter att vallfärda till Lund varje termin. Studentlund ger dig många möjligheter att utveckla dig själv och få värdefulla kunskaper och erfarenheter även utanför föreläsningssalarna. Medlemskapet ger dig tillgång till allt det som gör Lund till en fantastisk stad att studera i.

Vad gör Wermlands nation?

Nationernas främsta uppgift är den sociala verksamheten utanför studierna. Majoriteten av nationernas aktiviteter utgörs av matservering, pubar och nattklubbar, men kompletteras bland annat av idrottsverksamhet, nationstidningar, körer, stipendier och bostäder. För att få tillgång till en specifik nations boende så krävs att du är medlem i just den nationen.

Vad gör Akademiska Föreningen (AF)?

AF är en ideell organisation av och för studenter med syftet att samla och bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. Genom att erbjuda stödfunktioner och lokaler i AF-borgen möjliggörs det för föreningar och privatpersoner

Att genomföra små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv. AF-borgen är studenternas hus som dagtid bland annat erbjuder studieplatser i Café Athen. Kvällstid är AF-borgen centrum för många av de aktiviteter som AF:s utskott och föreningar arrangerar.

AF tillhandahåller även bostäder genom stiftelsen AF Bostäder. De närmare 6000 bostäderna hyrs enbart ut till studenter och gör AF bostäder till Lunds största studentbostadsföretag.

Vad gör studentkårerna?

Studentkårerna arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalité i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.

Hur gör jag för att bli medlem i Wermlands nation?

Nya medlemmar:
När du har blivit antagen som student vid Lunds universitet registrerar du dig som medlem på www.studentlund.se.  Mer information om hur registrering går till och hur medlemsavgiften betalas, hittar du här: studentlund.se/studentlund/medlemskap/.  Du kan endast bli medlem när du tillhandahållit ett giltigt antagningsbesked.

Nuvarande medlemmar:
Du som redan är medlem i Studentlund förnyar ditt medlemskap genom att bara betala din hemskickade terminsräkning. Du kan även betala med kort via Studentlund.se:

studentlund.se/studentlund/medlemskap/

Om du har frågor om din räkning eller har du bytt adress ska du i första hand kontakta oss på Wermlands nation. Det går också bra att ändra adress via hemsidan: www.studentlund.se. Du kan också kontakta din studentkår .

Undantag:
Studenter vid Lunds universitet vars utbildning ges vid annan ort än Lund, distansstudenter samt studenter som åker på utbytestermin från Lunds universitet har möjlighet att teckna medlemskap i enbart studentkår eller i nation och AF.