Alumn – Wermlands Nations Vänner (WNV)

Att sluta studera innebär inte att man helt måste bryta med studentlivet. För oss som slutat studera och under studietiden var aktiva på Wermlands Nation finns Wermlands Nations Vänner, WNV. WNV är en intresseförening som ett par gånger per år informerar om nationens förehavanden och bjuder in till alumni träff någon gång per år i samband med bal eller någon annan passande aktivitet. WNV skickar ut informationen via vår e-postgrupp. Skriv ett mejl till WNV@wermlandsnation.se för att läggas till i utskickslistan. Glöm inte namn (om du har bytt efternamn så ber vi dig skriva båda efternamnen), adress, telefonnummer, vad du gjorde på nationen och när du var aktiv.

Ni kan också gå in på facebooksidan Wermlands Nations Vänner och klicka på ‘gå med’.