Kören

Kören träffas på Wermlands Nation för repetition. Inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter krävs.

Mer information och tider för repetition: Gudrunkören