Wermlands nations jubelstipendium 1868

Stipendie nummer 93197.

Stipendium till studerande vid Lunds universitet, som tillhör Wermlands nation och varit inskriven minst en termin i nationen.

Terminsstipendium och ledigförklaras tillsammans med universitets- och nationsstipendierna.