Wermlands nations jubelstipendiefond 1918

Stipendie nummer 93198

Stipendium för studerande vid Lunds universitet som är medlem av Wermlands nation.

Ledigförklaras varje år under höstterminen tillsammans med universitets- och nationsstipendierna.