T. Neranders stipendiefond

Stipendie nummer 93204.

Stipendium till välartad och behövande studerande inskriven i Wermlands nation, som avlagt studentexamen vid Karlstad läroverk. Företräde för män.

Ledigförklaras varje år under vårterminen tillsammans med universitets- och nationsstipendierna.