Professor Hjalmar Holmqvists premiefond

Stipendie nummer: 93119

Stipendium till en flitig och behövande medlem av Wermlands nation i Lund.

Ledigförklaras varje år under vårterminen tillsammans med universitets- och nationsstipendierna.