Kjellmanska stipendiistiftelsen

Stipendie nummer: 93134

Ett stipendium till manlig studerande vid religionsvetenskaplig linje vid Lunds universitet och ett stipendium till manlig studerande vid läkarlinjen vid Lunds universitet. Företräde till båda stipendierna för 1) släkt 2) behövande född i Karlstad stift inskriven i Wermlands nation.

Ledigförklaras varje år under både vår och höst tillsammans med universitets- och nationsstipendierna.