Hans Wersens stipendiefond

Stipendie nummer 93308.

Stipendier till studerande tillhörande samtliga utbildningssektorer vid Lunds universitet med undantag av religionsvetenskaplig linje samt juristlinjen. Företräde för studerande tillhörande Wermlands nation.

Ledigförklaras varje år under både vår- och höstterminerna tillsammans med universitets- och nationsstipendierna.