Gudrunkortet

Om du är medlem i Blekingska, Kalmar eller Wermlands Nation och har jobbat i något av nationernas  utskott minst tre gånger, får du möjlighet att uthämta ett så kallat Gudrunkort, dock tidigast efterföljande termin.  Gudrunkortet ger fritt inträde på nationernas utskottsverksamhet.

För mer information angående förmåner – kontakta Wermlands Nations kuratel.