Gudrun

Gudrun är ett samarbete mellan tre studentnationer i Lund – Blekingska, Kalmar och Wermlands Nationer.

I slutet av 1980-talet bestämde dåvarande kuratel i respektive nation att de skulle ingå ett samarbete. Syftet var att stötta och samarbeta med varandra. Vid tidpunkten sändes ett mycket populärt tv-program som hette ‘Kurt Olssons television’, med en damorkester, ‘Kurt Olsson’ (Lasse Brandeby) som programledare och ‘Arne’ (Hans Wiktorsson) som fotograf. I damorkestern spelade ‘Gudrun’ (Anki Rahlskog) triangel.

SVT – Öppet Arkiv: Kurt Olssons television.

Då nationerna i samarbetet bildade en triangel på Lundakartan blev ‘Gudrun’ ett lämpligt namn på samarbetet.

Nationerna har gemensamma aktiviteter, bl.a. ‘Gudrunkören’, och förmåner för aktiva förmän, se ‘Gudrunkortet’.