Boende

  • Hur du gör för att få bo på Wermlands?
  • Vem är husförman?
  • Vilka sitter i husstyrelsen?
  • Kan jag ansöka om att tillgodoräkna mina arbetsinsatser på Wermlands nation för att få förtur i bostadskön?
  • Tillämpar Wermlands 9 eller 12 månadshyra per år?
  • Varför är det så populärt att bo på Wermlands nation?
  • Hur gör jag för att bli husförman och vilka förkunskaper krävs?