Wermlands Nation

Wermlands nation grundades 1682.

Ursprungligen samlade nationen studenter från Värmland, Dalsland och Närke. Med tiden ökade upptagningsområdet, bland annat med övriga Svealand och Norrland, men idag välkomnar nationen alla studenter – oavsett om du är från Arvika, Staffanstorp eller Tokyo.

Nationens högst beslutande organ är landskapet, där alla medlemmar har rösträtt. Seniorskollegiet kan liknas vid en styrelse och består av ledande företrädare för Wermlands nation. Det dagliga arbetet leds av kuratelet, med kuratorn i spetsen. Kuratorn, PQe (ekonomiansvarig) och PQs är arvoderade, annars jobbar alla ideellt.

Inspektoratet består av Wermlands nations Inspektor samt Proinspektorer och samverkar med övriga studentnationers Inspektorer i Inspektorskollegiet.

Det ideella arbetet bedrivs i olika utskott, där varje utskott har en eller fler förtroendevalda förmän. Alla förmän, kuratelare och seniorer väljs av Landskapet och tillsammans utgör vi Wermlands förmannakår som hittar på en fantastisk massa kul saker ihop.

Wermlands nations fastigheter har en egen styrelse, Husstyrelsen. Det dagliga arbetet i huset sköts av husförmannen.

Kommentera